องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  
 • กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561    (20 ก.พ. 61)

  Continue Reading »

 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง    (4 ธ.ค. 60)

  Continue Reading »

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปี 2561    (24 พ.ย. 60)

  Continue Reading »

 • ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2561    (10 พ.ย. 60)

  Continue Reading »

 • ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ    (8 พ.ย. 60)

  Continue Reading »

 • ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2561    (31 ต.ค. 60)

  Continue Reading »

 • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    (2 ต.ค. 60)

  Continue Reading »

 • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล    (2 ต.ค. 60)

  Continue Reading »

ข่าวกิจกรรม

  
 • โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 256...

  โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2560 (3 พ.ย. 60)

  Read More »

 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอา...

  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (25 ต.ค. 59)

  Read More »

 • โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสู...

  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำตะไคร้หอมใล่ยุง (1 ก.ย. 59)

  Read More »

 • โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นผู้พิกา...

  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ (23 ส.ค. 59)

  Read More »

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ.สามมัคคี ม.2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.พ. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ.ต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (25 ม.ค. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 204 ม.5 บ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ม.ค. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน 22 ม.5 ต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ม.ค. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. บริเวณโรงนอน(ค่ายสุรศักดิ์มนตรี) ม.1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ม.ค. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. ซอยนายสมยศ บ.ดอนมูล ม.11 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ม.ค. 61)