Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กสต.พิชัย
กสต.พิชัย
กิจกรรม กสต.พิชัย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (04 ธ.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส... (24 พ.ย. 2560)  
ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (10 พ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ (08 พ.ย. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่ว... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมา... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (02 ต.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปี 2560 (21 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (27 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกส... (06 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกส... (02 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2560 (27 มี.ค. 2560)
คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 25... (03 มี.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (17 ก.พ. 2560)
สรุปผลแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 60 (คตง.) (06 ม.ค. 2560)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ปีงบประมาณ 2560 (06 ต.ค. 2559)
คู่มือ ระบบการป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจห... (03 ต.ค. 2559)
มาตราฐานไฟฟ้าสาธารณะ (03 ต.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธรณะ (03 ต.ค. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างปี 59 (03 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการวันลอยกระทง ประจำป... (03 พ.ย. 2560)  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู... (25 ต.ค. 2559)  

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ห... (01 ก.ย. 2559)  

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นผู... (23 ส.ค. 2559)

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ห... (09 ส.ค. 2559)

โครงการผู้สู.อายุจูงมือหล... (30 ก.ค. 2559)

โครงการ (26 ก.ค. 2559)

โครงการฝึกอบรมศิลปะป้องกั... (09 ก.ค. 2559)

โครงการสายใยผู้สูงวัย ใส่... (30 พ.ค. 2559)

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ห... (26 พ.ค. 2559)

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นเด... (15 พ.ค. 2559)

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ห... (09 เม.ย. 2559)

โครงการรดน้ำดำหัวเนื่องใน... (19 เม.ย. 2558)

โครงการจัดงานวันลอยกระทง ... (12 พ.ย. 2557)

จัดการแข่งขันความแกร่ง ระ... (27 ต.ค. 2557)

โครงการฝึกทบทวน อปพร. รุ่... (27 ต.ค. 2557)

โครงการสืบสานวัฒนธรรม เนื... (15 ก.ค. 2557)

โครงการ คนลำปางฮักกั๋นแต๊... (02 ก.ค. 2557)

ร่วมกิจกรรมโครงการ ดำนาปร... (02 ก.ค. 2557)

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการศู... (28 มิ.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 204 ม.5 บ้านต้นต้อง ต.พิชัย... (05 ม.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน 22 ม.5 ต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.... (05 ม.ค. 2561)  
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปง... (27 ธ.ค. 2560)  
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายสำนักสงฆ์บ้านใหม่พัฒนา ม.13 ต.พิชัย อ.เม... (08 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หัวสะพานห้วยใต้-ห้วยโจ้-ประปา... (08 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา... (08 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง (08 ธ.ค. 2560)
ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง ตำบลพิช... (08 ธ.ค. 2560)
ราคากลางก่อสร้างสนามฟุตซอล (ที่ทำการ อบต.พิชัย) หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา ตำบลพิ... (13 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อำเ... (07 พ.ย. 2560)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ก่อสร้างสนามฟุตซอล ฯ (25 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางงานเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หัวสะพานห้วยโจ้-ประปาใหม่ บ้านไร่... (20 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย (18 ก.ย. 2560)
ประกาศผลประมูลจ้างฯโครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้าหน้าค่า... (12 ก.ย. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาโครงการปลูกดอกดาวเรืองฯ (01 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้าหน้าค่าย - บ้านไร่พ... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนก... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงาน ปรับปรุงรางระบายน้ำ โดยใช้ชีเมนต์คอนกรีตและแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง ต.พิชัย อ.... (07 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงาน สร้างถนน คสล. ในซอย 138 ,นางทองพินและบ้านเลขที่ 37 ม.5 บ.ต้นต้... (07 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศผลเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (30 มิ.ย. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (27 มิ.ย. 2560)  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1) (27 มิ.ย. 2560)  
ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริห... (14 ก.ค. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2558 จำนวน 3 ตำแหน่ง (17 มิ.ย. 2558)
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 ตำแหน่ง (21 ม.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่งนักบริหาร... (07 ก.พ. 2556)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแ... (13 ธ.ค. 2553)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแ... (03 ธ.ค. 2553)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน ระดับที่สู... (16 พ.ย. 2553)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน ระดับที่สูง... (01 พ.ย. 2553)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
เลขที่ 444 หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : 054-315-742 , แฟกซ์ : 054-839-612  E-mail : admin@pichai.go.th

www.pichai.go.th