องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคดิเห็น ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)    (31 ต.ค. 61)

  Continue Reading »

 • โครงการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พิชัย พนักงานและลูกจ้างประจำ อบต.พิชัย ประจำปีงบประมาณ 2561    (2 ก.ย. 61)

  Continue Reading »

 • งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวันม่อนพระยาแช่ ประจำปี 2561    (7 มิ.ย. 61)

  Continue Reading »

 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    (1 มิ.ย. 61)

  Continue Reading »

 • ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    (15 มี.ค. 61)

  Continue Reading »

 • กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561    (20 ก.พ. 61)

  Continue Reading »

 • ประกาศ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ของ อบต.พิชัย อ.เมืองลำปาง    (7 ก.พ. 61)

  Continue Reading »

 • รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)    (4 ม.ค. 61)

  Continue Reading »

ข่าวกิจกรรม

  
 • กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เน...

  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

  วันที่ศูกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 (กิจกรรมสาธารณประโยชน์) ณ ถนนพหลโยธิน-วัดม่อนพระยาแช่

  วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 (พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และอ่านสารวันท้องถิ่นไทย)

  (16 มี.ค. 61)

  Read More »

 • โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 256...

  โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2560 (3 พ.ย. 60)

  Read More »

 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอา...

  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (25 ต.ค. 59)

  Read More »

 • โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสู...

  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำตะไคร้หอมใล่ยุง (1 ก.ย. 59)

  Read More »

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้าง คสล. ซอยข้างบ้าน น.ต.ศิริศักดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (15 ส.ค. 61)

ราคากลางจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ... (24 เม.ย. 61)

ประกาศผลสอบโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (28 มี.ค. 61)

ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมูที่ 1 ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ... (19 มี.ค. 61)

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 มี.ค. 61)