องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  
 • โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลพิชัย ประจำปี พ.ศ. 2561    (20 มิ.ย. 04)

  Continue Reading »

 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    (1 เม.ย. 62)

  Continue Reading »

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานที่มิใช่งานก่อสร้าง    (8 ก.พ. 62)

  Continue Reading »

 • กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562    (25 ธ.ค. 61)

  Continue Reading »

 • งานหลวงพ่อเกษม เขมโก    (8 พ.ย. 61)

  Continue Reading »

 • คอนเสิร์ตเพื่อหารายได้สมบททุนสนับสนุนรณรงค์ไม่เผาป่า จังหวัดลำปาง ประจำปี2561    (2 พ.ย. 61)

  Continue Reading »

 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคดิเห็น ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)    (31 ต.ค. 61)

  Continue Reading »

 • ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    (3 ต.ค. 61)

  Continue Reading »

ข่าวกิจกรรม

  
 • กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เน...

  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

  วันที่ศูกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 (กิจกรรมสาธารณประโยชน์) ณ ถนนพหลโยธิน-วัดม่อนพระยาแช่

  วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 (พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และอ่านสารวันท้องถิ่นไทย)

  (16 มี.ค. 61)

  Read More »

 • โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 256...

  โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2560 (3 พ.ย. 60)

  Read More »

 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอา...

  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (25 ต.ค. 59)

  Read More »

 • โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสู...

  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำตะไคร้หอมใล่ยุง (1 ก.ย. 59)

  Read More »

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ประกาศราคากลางก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.บ้านปงวัง หมู่ที่ 6... (5 มี.ค. 62)

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านใหม่พัฒนา ม.13 - บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 ธ.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงถมดินบดอัดบริเวณลานกีฬา บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่16 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (6 ธ.ค. 61)

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)