องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre

ขอถนนเข้าบ้าน

ขอถนนเข้าบ้าน บ้านเลขที่117 หมู่.6 บ้านวังชัย
ทางเช้าบ้านเป็นลูกรัง ทั้ง2 ฝั่ง ยังเต็มไปด้วยป่ารกร้าง อีกทั้งปากทางเข้าบ้านมีกองขยะ ที่บ้าน เฮือนละมุนรีสอร์ทนำมากองทิ้งไว้ และยังทำป้ายผืนใหญ่ ปากทางเข้าซอย เวลาขับออกมา เสี่ยงอันตรายที่จะชนกับรถ เพราะป้ายขวาง
เคยได้ร้องเรียนไปแล้ว1 ครั้งกับ ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับคำตอบว่า ป้ายได้เสียภาษี ถ้าจะให้รื้อถอน ต้องจ่ายเงิน ทั้ฃที่ป้ายอยู่ทางเข้า ได้รับความลำบากมาก ยิ่งเวลาฝนตก ไม่อยากจะเดินทางเข้า ทุกซอยมีถนนปูน หรือยางมะตอย ดิฉันขอแค่หินก้อยังดี เพราะ ตอนนี้ลำบากมาก
ชื่อ : ปนัดดา อรกิจ(0946361226) วันที่ : 2019-10-10 20:17:52 ดู : 4 ตอบกลับ : 0
กลับหน้าหลัก
ตอบกลับ
ชื่อ-สกุล

เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook