Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กสต.พิชัย
กสต.พิชัย
กิจกรรม กสต.พิชัย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกส... (06 มิ.ย. 2560)  
ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกส... (02 มิ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2560 (27 มี.ค. 2560)  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (06 ต.ค. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างปี 60 (03 ต.ค. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างปี 59 (03 ต.ค. 2559)
ผด.3 ปี59 (งวดที่ 3 ก.ค..- ก.ย...59) (03 ต.ค. 2559)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (03 ต.ค. 2559)
ผด.3 ปี59 (งวดที่ 2 เม.ย.- มิ.ย..59) (01 ก.ค. 2559)
ผด.3 ปี59 (งวดที่ 1 ต.ค.-มี.ค.59) (01 เม.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2... (01 ก.พ. 2559)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network... (14 ธ.ค. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตำแหน่งคนงานประจำ รถขยะ ปี 59 (02 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงเสริมแอสฟัลท์... (26 ต.ค. 2558)
เรื่อง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า สนามกีฬา ม.1 (16 ก.ย. 2558)
เรื่อง โครงการติดต้้งระบบไฟฟ้า สนามกีฬาพิทธยุทธยรรยง ม.1 (16 ก.ย. 2558)
เรื่อง โครงการติดต้้งระบบไฟฟ้า สนามกีฬาพิทธยุทธยรรยง ม.1 (16 ก.ย. 2558)
ที่ ลป ๐๑๑๘.๖/ว ๓๘๒ เรื่อง การเพิ่มช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงมห... (28 ก.ค. 2558)
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (26 มี.ค. 2558)
ประกาศสอบฯ วันที่ 16-27 มี.ค.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง สอบราคาจ้างเ... (24 มี.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู... (25 ต.ค. 2559)  

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ห... (01 ก.ย. 2559)  

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นผู... (23 ส.ค. 2559)  

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ห... (09 ส.ค. 2559)

โครงการผู้สู.อายุจูงมือหล... (30 ก.ค. 2559)

โครงการ (26 ก.ค. 2559)

โครงการฝึกอบรมศิลปะป้องกั... (09 ก.ค. 2559)

โครงการสายใยผู้สูงวัย ใส่... (30 พ.ค. 2559)

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ห... (26 พ.ค. 2559)

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นเด... (15 พ.ค. 2559)

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ห... (09 เม.ย. 2559)

โครงการรดน้ำดำหัวเนื่องใน... (19 เม.ย. 2558)

โครงการจัดงานวันลอยกระทง ... (12 พ.ย. 2557)

จัดการแข่งขันความแกร่ง ระ... (27 ต.ค. 2557)

โครงการฝึกทบทวน อปพร. รุ่... (27 ต.ค. 2557)

โครงการสืบสานวัฒนธรรม เนื... (15 ก.ค. 2557)

โครงการ คนลำปางฮักกั๋นแต๊... (02 ก.ค. 2557)

ร่วมกิจกรรมโครงการ ดำนาปร... (02 ก.ค. 2557)

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการศู... (28 มิ.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการแผนที่ภาษี ประจำปี 2560 (16 มิ.ย. 2560)  
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังโรงเลี้ยง(ร.17พันสอง)ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ... (10 พ.ค. 2560)  
ราคากลางรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า จำนวน 1 ... (03 พ.ค. 2560)  
ประสอบราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า... (03 พ.ค. 2560)
วางท่อ คสล.ซอยเชิดชัย หมู่ที่ 7 บ้านไร้พัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (24 เม.ย. 2560)
วางท่อ คสล.ซอยวิลาวัณย์ หมู่ที่ 7 บ้านไร้พัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง... (24 เม.ย. 2560)
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 10 บ้านไร่ศิลา... (20 เม.ย. 2560)
ประกาศผลสอบโครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านต้นต้อง (20 เม.ย. 2560)
ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่าง ซอย 1 และ ซอย 3 (24 มี.ค. 2560)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 10 บ้านไร่ศิลาทอง ตำบ... (24 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 10 บ้านไร่ศิลาทอ... (24 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายหลักตั้งแต่บ้านเลขที่ 8... (24 มี.ค. 2560)
ราคากลางโครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายหลักตั้งแต่บ้านเลขที่ 8 ถึงบ... (24 มี.ค. 2560)
ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 8 (28 ก.พ. 2560)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 12 หมู่ที่ 17 (28 ก.พ. 2560)
เสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (16 ก.พ. 2560)
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ท... (31 ม.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่... (10 ม.ค. 2560)
ราคากลาง+ปร.4,ปร.5,ปร.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองชลประ... (10 ม.ค. 2560)
เสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ 17 (20 ธ.ค. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
เลขที่ 444 หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : 054-315-742 , แฟกซ์ : 054-839-612  E-mail : admin@pichai.go.th

www.pichai.go.th