องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

ข่าวสารตำบล / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ รายละเอียด วันที่
21 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ 16 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 12 มี.ค. 61
22 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 มี.ค. 61
23 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงเสริมผิวพารา-แอสฟัลท์ บ้านหนองแมงดา ม.5 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 มี.ค. 61
24 ราคากลางก่อสร้างประปาหมู่ที่ 6 บ้านปงวัง 23 ก.พ. 61
25 ประกาศราคาโครงการปรับปรุงระบบปรับประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 15 ก.พ. 61
26 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 15 ก.พ. 61
27 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. ซอย11 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 14 ก.พ. 61
28 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล.ซอยบ้านนางพูลศรี ม.6 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 14 ก.พ. 61
29 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลุกรังสายทางบ้านไร่ศิลาทอง ม.10 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 7 ก.พ. 61
30 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ.สามมัคคี ม.2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ก.พ. 61
31 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ.ต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 25 ม.ค. 61
32 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 204 ม.5 บ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ม.ค. 61
33 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน 22 ม.5 ต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ม.ค. 61
34 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. บริเวณโรงนอน(ค่ายสุรศักดิ์มนตรี) ม.1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ม.ค. 61
35 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. ซอยนายสมยศ บ.ดอนมูล ม.11 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ม.ค. 61
36 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง 27 ธ.ค. 60
37 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายสำนักสงฆ์บ้านใหม่พัฒนา ม.13 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 8 ธ.ค. 60
38 ประกาศราคากลางงานเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หัวสะพานห้วยใต้-ห้วยโจ้-ประปาใหม่ ม.10 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 8 ธ.ค. 60
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา ตำบลพิชัย 8 ธ.ค. 60
40 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง 8 ธ.ค. 60
Page :    Prev   1  2  3    Next
ทั้งหมด 43 รายการ แบ่งเป็น 3 หน้า

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้าง คสล. ซอยข้างบ้าน น.ต.ศิริศักดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (15 ส.ค. 61)

ราคากลางจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ... (24 เม.ย. 61)

ประกาศผลสอบโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (28 มี.ค. 61)

ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมูที่ 1 ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ... (19 มี.ค. 61)

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 มี.ค. 61)