องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

ข่าวสารตำบล / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ รายละเอียด วันที่
21 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. ซอย11 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 14 ก.พ. 61
22 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล.ซอยบ้านนางพูลศรี ม.6 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 14 ก.พ. 61
23 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลุกรังสายทางบ้านไร่ศิลาทอง ม.10 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 7 ก.พ. 61
24 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ.สามมัคคี ม.2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ก.พ. 61
25 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ.ต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 25 ม.ค. 61
26 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 204 ม.5 บ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ม.ค. 61
27 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน 22 ม.5 ต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ม.ค. 61
28 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. บริเวณโรงนอน(ค่ายสุรศักดิ์มนตรี) ม.1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ม.ค. 61
29 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. ซอยนายสมยศ บ.ดอนมูล ม.11 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ม.ค. 61
30 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง 27 ธ.ค. 60
31 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายสำนักสงฆ์บ้านใหม่พัฒนา ม.13 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 8 ธ.ค. 60
32 ประกาศราคากลางงานเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หัวสะพานห้วยใต้-ห้วยโจ้-ประปาใหม่ ม.10 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 8 ธ.ค. 60
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา ตำบลพิชัย 8 ธ.ค. 60
34 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง 8 ธ.ค. 60
35 ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง ตำบลพิชัย 8 ธ.ค. 60
36 ราคากลางก่อสร้างสนามฟุตซอล (ที่ทำการ อบต.พิชัย) หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 13 พ.ย. 60
37 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 7 พ.ย. 60
Page :    Prev   1  2
ทั้งหมด 37 รายการ แบ่งเป็น 2 หน้า

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ... (24 เม.ย. 61)

ประกาศผลสอบโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (28 มี.ค. 61)

ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมูที่ 1 ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ... (19 มี.ค. 61)

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 มี.ค. 61)

ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง ... (13 มี.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ 8 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (12 มี.ค. 61)