องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

ข่าวสารตำบล / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ รายละเอียด วันที่
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา ตำบลพิชัย 8 ธ.ค. 60
42 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง 8 ธ.ค. 60
43 ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง ตำบลพิชัย 8 ธ.ค. 60
44 ราคากลางก่อสร้างสนามฟุตซอล (ที่ทำการ อบต.พิชัย) หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 13 พ.ย. 60
45 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 7 พ.ย. 60
Page :    Prev   1  2  3
ทั้งหมด 45 รายการ แบ่งเป็น 3 หน้า

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง



ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายทางไปวัดช้างเผือก หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้าง คสล. ซอยข้างบ้าน น.ต.ศิริศักดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (15 ส.ค. 61)