องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

ข่าวสารตำบล / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ รายละเอียด วันที่
41 ประกาศราคาโครงการปรับปรุงระบบปรับประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 15 ก.พ. 61
42 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 15 ก.พ. 61
43 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. ซอย11 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 14 ก.พ. 61
44 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล.ซอยบ้านนางพูลศรี ม.6 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 14 ก.พ. 61
45 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลุกรังสายทางบ้านไร่ศิลาทอง ม.10 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 7 ก.พ. 61
46 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ.สามมัคคี ม.2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ก.พ. 61
47 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ.ต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 25 ม.ค. 61
48 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 204 ม.5 บ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ม.ค. 61
49 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน 22 ม.5 ต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ม.ค. 61
50 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. บริเวณโรงนอน(ค่ายสุรศักดิ์มนตรี) ม.1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ม.ค. 61
51 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. ซอยนายสมยศ บ.ดอนมูล ม.11 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 5 ม.ค. 61
52 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง 27 ธ.ค. 60
53 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายสำนักสงฆ์บ้านใหม่พัฒนา ม.13 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 8 ธ.ค. 60
54 ประกาศราคากลางงานเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หัวสะพานห้วยใต้-ห้วยโจ้-ประปาใหม่ ม.10 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 8 ธ.ค. 60
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา ตำบลพิชัย 8 ธ.ค. 60
56 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง 8 ธ.ค. 60
57 ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง ตำบลพิชัย 8 ธ.ค. 60
58 ราคากลางก่อสร้างสนามฟุตซอล (ที่ทำการ อบต.พิชัย) หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 13 พ.ย. 60
59 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 7 พ.ย. 60
Page :    Prev   1  2  3
ทั้งหมด 59 รายการ แบ่งเป็น 3 หน้า

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านใหม่พัฒนา ม.13 - บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 ธ.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงถมดินบดอัดบริเวณลานกีฬา บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่16 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (6 ธ.ค. 61)

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)