องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

ข่าวสารตำบล / ข่าวกิจกรรม

ลำดับที่ รายละเอียด วันที่
1 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 16 มี.ค. 61
2 โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2560 3 พ.ย. 60
3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 25 ต.ค. 59
4 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำตะไคร้หอมใล่ยุง 1 ก.ย. 59
5 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ 23 ส.ค. 59
6 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนม 9 ส.ค. 59
7 โครงการผู้สู.อายุจูงมือหลานเข้าหาธรรมะ 30 ก.ค. 59
8 โครงการ 26 ก.ค. 59
9 โครงการฝึกอบรมศิลปะป้องกันตัวแก่เด็กและเยาวชนตำบลพิชัย 9 ก.ค. 59
10 โครงการสายใยผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ 30 พ.ค. 59
11 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจัดดอกไม้ 26 พ.ค. 59
Page :   
ทั้งหมด 11 รายการ แบ่งเป็น 1 หน้า

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ประกาศราคากลางก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.บ้านปงวัง หมู่ที่ 6... (5 มี.ค. 62)

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านใหม่พัฒนา ม.13 - บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 ธ.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงถมดินบดอัดบริเวณลานกีฬา บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่16 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (6 ธ.ค. 61)

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)