องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย


เกี่ยวกับตำบล

    สภาพสังคม

     ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลพิชัย 
บ้านพิชัย (บางส่วน) หลังค่ายทหาร,ในค่ายทหาร,สนามกอล์ฟ
- หมู่ที่ 2 
บ้านสามัคคี (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน
- หมู่ที่ 5 
บ้านต้นต้อง (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน 
- หมู่ที่ 6 
บ้านปงวังเต็มพื้นที่
- หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา,บ้านไร่แผ่นดินทอง (เต็มพื้นที่) 
- หมู่ที่ 8 
บ้านทรายใต้ (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน 
- หมู่ที่ 10 
บ้านไร่ศิลาทอง (เต็มพื้นที่) 
- หมู่ที่ 11 
บ้านดอนมูล (เต็มพื้นที่) 
- หมู่ที่ 13 บ้านใหม่พัฒนา (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน
- หมู่ที่ 16 
บ้านวังชัยพัฒนา (เต็มพื้นที่)
- หมู่ที่ 17 บ้านมิ่งมงคล (เต็มพื้นที่) 

     จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน
 
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรรวม 
(คน)
จำนวนครัวเรือน
ชายหญิง
บ้านพิชัย1,4834881,971784
2บ้านสามัคคี31285937
5บ้านต้นต้อง4775341,011363
6บ้านปงวัง355370725346
7บ้านไร่พัฒนา5786461,224527
8บ้านทรายใต้118116234117
10บ้านไร่ศิลาทอง6046271,231478
11บ้านดอนมูล128126254211
13บ้านใหม่พัฒนา36397543
16บ้านวังชัยพัฒนา302292594208
17บ้านมิ่งมงคล233245478218
 รวม4,3453,5117,8563,332
     
     สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์
โบสถ์    
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน -  แห่ง 
     การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      
ศูนย์การเรียนชุมชน
จำนวน 1 แห่ง (โรงเรียนบ้านปงวัง)
จำนวน 1 แห่ง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง)
จำนวน 6 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง 
     สาธารณสุข
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 150 เตียง  
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน          
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
จำนวน 11 แห่ง
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์                     จำนวน 1 คัน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ประกาศราคากลางก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.บ้านปงวัง หมู่ที่ 6... (5 มี.ค. 62)

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านใหม่พัฒนา ม.13 - บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 ธ.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงถมดินบดอัดบริเวณลานกีฬา บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่16 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (6 ธ.ค. 61)

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)