องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย


ข่าวสารตำบล / ข่าวประชาสัมพันธ์

    งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวันม่อนพระยาแช่ ประจำปี 2561

    งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนพระยาแช่ ประจำปี 2561 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเดชพระคุณพระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน 2561 พุทธศาสนิกทุกคนในเขตพื้นที่ตำบลพิชัยและใกล้เคียงร่วมทำบุญตลอดทั้งวัน ในการนี้ได้รับสนับสนุนโดย หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน พุทธศาสนิกชนทุกคนและองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ที่ให้การสนับสนุนในงานนี้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ประกาศราคากลางก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.บ้านปงวัง หมู่ที่ 6... (5 มี.ค. 62)

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านใหม่พัฒนา ม.13 - บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 ธ.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงถมดินบดอัดบริเวณลานกีฬา บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่16 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (6 ธ.ค. 61)

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)