Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กสต.พิชัย
กสต.พิชัย
กิจกรรม กสต.พิชัย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา


องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


     องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ยกฐานะจากสภาตำบลพิชัยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539  มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้
1. ส.อ.ยืนยงค์ วิลาวัณย์ 5 มิถุนายน 2539 - 21 กันยายน 2541 
2. นายสุภาพ ศรีไชยวงค์ 22 กันยายน 2541 - 13 สิงหาคม 2542 
3. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 17 สิงหาคม 2542 - 10 มิถุนายน 2543 
4. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 19 มิถุนายน 2543 - 22 กุมภาพันธ์ 2544 
5. นายเฉลิม วิปันโส 26 มีนาคม 2544 - 9  มิถุนายน 2547 
6. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 18 กรกฎาคม 2547 - 17 กรกฎาคม 2551 
7. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 24 สิงหาคม 2551 -  23 เมษายน 2555
8. นายมานิต  อุ่นเครือ 7 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
เลขที่ 444 หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : 054-315-742 , แฟกซ์ : 054-839-612  E-mail : admin@pichai.go.th

www.pichai.go.th