Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กสต.พิชัย
กสต.พิชัย
กิจกรรม กสต.พิชัย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำวังไหลผ่านทางทิศตะวันตกตามแนวเขตของตำบลจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ ซึ่งเกษตรกรได้อาศัยแหล่งน้ำทำการเกษตร
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตำบลบ้านเสด็จ
ติดต่อกับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ติดต่อกับ อำเภอแม่เมาะ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ติดต่อกับ เทศบาลนครลำปาง ตำบลทุ่งฝาย และตำบลต้นธงชัย

ที่ตั้ง  
     องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ตั้งอยู่เลขที่ 444 ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปางไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร

เนื้อที่ 
     ตำบลพิชัยมีพื้นที่ประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,000 ไร่ 


แหล่งน้ำธรรมชาติ
แม่น้ำวัง                                            จำนวน     1  สาย
ลำธาร, ลำห้วย, หนอง, คลอง, บึง    จำนวน   28  สาย


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝายน้ำล้น
บ่อน้ำตื้นพร้อมปั๊มน้ำ
บ่อโยก
สระน้ำ
ถังเก็บน้ำ ฝ 99
อื่น ๆ
   - คลองชลประทาน
   - อ่างเก็บน้ำ
   - ประปาหมู่บ้าน
   - บ่อบาดาล
   - บ่อเจาะ
   - บ่อน้ำตื้น
จำนวน      4  แห่ง
จำนวน  843  แห่ง
จำนวน      7  แห่ง
จำนวน      5  แห่ง
จำนวน      1  แห่ง

จำนวน      1  แห่ง
จำนวน      9  แห่ง
จำนวน      3  แห่ง
จำนวน    11  แห่ง
จำนวน      8  แห่ง
จำนวน    29  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
เลขที่ 444 หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : 054-315-742 , แฟกซ์ : 054-839-612  E-mail : admin@pichai.go.th

www.pichai.go.th