Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กสต.พิชัย
กสต.พิชัย
กิจกรรม กสต.พิชัย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

     ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลพิชัย 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน แบ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยเต็มพื้นที่ และบางส่วน ได้แก่
- หมู่ที่ 1 
บ้านพิชัย (บางส่วน) หลังค่ายทหาร,ในค่ายทหาร,สนามกอล์ฟ
- หมู่ที่ 2 
บ้านสามัคคี (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน
- หมู่ที่ 5 
บ้านต้นต้อง (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน 
- หมู่ที่ 6 
บ้านปงวังเต็มพื้นที่
- หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา,บ้านไร่แผ่นดินทอง (เต็มพื้นที่) 
- หมู่ที่ 8 
บ้านทรายใต้ (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน 
- หมู่ที่ 10 
บ้านไร่ศิลาทอง (เต็มพื้นที่) 
- หมู่ที่ 11 
บ้านดอนมูล (เต็มพื้นที่) 
- หมู่ที่ 13 บ้านใหม่พัฒนา (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน
- หมู่ที่ 16 
บ้านวังชัยพัฒนา (เต็มพื้นที่)
- หมู่ที่ 17 บ้านมิ่งมงคล (เต็มพื้นที่) 

     จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย มีประชากรทั้งหมด 3,332 ครัวเรือน
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม 
(คน)
จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
1 บ้านพิชัย 1,483 488 1,971 784
2 บ้านสามัคคี 31 28 59 37
5 บ้านต้นต้อง 477 534 1,011 363
6 บ้านปงวัง 355 370 725 346
7 บ้านไร่พัฒนา 578 646 1,224 527
8 บ้านทรายใต้ 118 116 234 117
10 บ้านไร่ศิลาทอง 604 627 1,231 478
11 บ้านดอนมูล 128 126 254 211
13 บ้านใหม่พัฒนา 36 39 75 43
16 บ้านวังชัยพัฒนา 302 292 594 208
17 บ้านมิ่งมงคล 233 245 478 218
 รวม 4,345 3,511 7,856 3,332
     
     สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์
โบสถ์    
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน -  แห่ง 
     การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      
ศูนย์การเรียนชุมชน
จำนวน 1 แห่ง (โรงเรียนบ้านปงวัง)
จำนวน 1 แห่ง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง)
จำนวน 6 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง 
     สาธารณสุข
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 150 เตียง  
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน          
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
จำนวน 11 แห่ง
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์                     จำนวน 1 คัน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
เลขที่ 444 หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : 054-315-742 , แฟกซ์ : 054-839-612  E-mail : admin@pichai.go.th

www.pichai.go.th