Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กสต.พิชัย
กสต.พิชัย
กิจกรรม กสต.พิชัย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.ย. 2560 ลำปาง เมืองลำปาง อบต.พิชัย รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปี 2560
27 มิ.ย. 2560 ลำปาง เมืองลำปาง อบต.พิชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560
06 มิ.ย. 2560 ลำปาง เมืองลำปาง อบต.พิชัย ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
02 มิ.ย. 2560 ลำปาง เมืองลำปาง อบต.พิชัย ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
27 มี.ค. 2560 ลำปาง เมืองลำปาง อบต.พิชัย ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2560
03 มี.ค. 2560 ลำปาง เมืองลำปาง อบต.พิชัย คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 (ฉบับองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย)
17 ก.พ. 2560 ลำปาง เมืองลำปาง อบต.พิชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
06 ม.ค. 2560 ลำปาง เมืองลำปาง อบต.พิชัย สรุปผลแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 60 (คตง.)
06 ต.ค. 2559 ลำปาง เมืองลำปาง อบต.พิชัย ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ปีงบประมาณ 2560
03 ต.ค. 2559 ลำปาง เมืองลำปาง อบต.พิชัย แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
เลขที่ 444 หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : 054-315-742 , แฟกซ์ : 054-839-612  E-mail : admin@pichai.go.th

www.pichai.go.th