Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กสต.พิชัย
กสต.พิชัย
กิจกรรม กสต.พิชัย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
นางโสภา อ้นทา
ส.อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นางมนันยา ปินตาสี
ส.อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นางประนอม เตชะหงษา
ส.อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายสมบูรณ์ มาลัย
ส.อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายศรีวรรณ สิทธิเครือ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายนิกร ด้วงคำฟู
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายทวี ศรีไชยวงค์
ส.อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นางปราณี เอี่ยมสำองค์
ส.อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นางสมจิตร เชื้อหมอ
ส.อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายจันทร์ เครือแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายประทาน กิตตะวงค์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายธนวัฒน์ ฟูคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายรังสรรค์ เตชะสืบ
ส.อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายอำนวย ราชเครือ
ส.อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นายบุญสม เตชะกัน
ส.อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นางภารดี มณีฝั้น
ส.อบต. หมู่ที่ 13
Responsive image
นายมานพพร กาจารี
ส.อบต. หมู่ที่ 13
Responsive image
นางชุ่มใจ สุคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 16
Responsive image
นายสุทัศน์ วรรณบุตร
ส.อบต. หมู่ที่ 17
Responsive image
Responsive image
นายวิวัฒน์ กันตา
ส.อบต. หมู่ที่ 17

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
เลขที่ 444 หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : 054-315-742 , แฟกซ์ : 054-839-612  E-mail : admin@pichai.go.th

www.pichai.go.th