Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กสต.พิชัย
กสต.พิชัย
กิจกรรม กสต.พิชัย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางรัชนี ธรรมสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางศรีบาล คงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
Responsive image
นางโกลัญญา คำมีก้ำ
นักวิชาการคลัง
Responsive image
นางณัฐกานต์ ฮาวปินใจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางนงนุช พุฒอินถา
นักวิชาการพัสดุ
Responsive image
นางสุปราณีย์ เล็กศรี
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางพรหมณี ปาละมะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
น.ส.รุ่งระวี เครือปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชี
Responsive image
น.ส.จันทนา ณ ลำปาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางมีนา ทองทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
เลขที่ 444 หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : 054-315-742 , แฟกซ์ : 054-839-612  E-mail : admin@pichai.go.th

www.pichai.go.th